| | | | | | | صفحه اصلی
|
         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     
جستجو
: نام استاد
: نام آموزشگاه
: نام دوره
 
تاریخ پایان تاریخ شروع هزینه دوره
(ریال)
نام استاد نام آموزشگاه عنوان عمومی دوره ردیف
1399/09/06 1399/09/04 9,800,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها ISO17025

عنوان دوره
تشریح الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2017
1
1399/09/11 1399/09/04 4,200,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت تبلیغات

عنوان دوره
مدیریت تبلیغات تجاری
2
1399/09/07 1399/09/04 12,900,000 گروه اساتید آموزشگاه خانه صنایع

مدیریت کیفیت در صنایع خودرو ISO/TS 16949

عنوان دوره
تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF16949:2016
3
1399/10/02 1399/09/04 8,000,000 گروه اساتید آموزشگاه سازمان مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

عنوان دوره
تهیه صورت های مالی تلفیقی
4
1399/10/09 1399/09/04 9,500,000 گروه اساتید آموزشگاه سازمان مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

عنوان دوره
تجزیه و تحلیل صورت های مالی با رویکرد مدیریت مالی
5
1399/09/09 1399/09/04 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت ارتباط با مشتری

عنوان دوره
مدیریت تجربه مشتریان CEM
6
1399/09/05 1399/09/04 2,400,000 گروه اساتید آموزشگاه آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدیریت بازرگانی

عنوان دوره
قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا
7
1399/09/06 1399/09/05 6,600,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت کیفیت

عنوان دوره
اصول ممیزی سیستم های مدیریت بر اساس ISO 19011:2018
8
1399/09/06 1399/09/05 7,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

نرم افزار Primavera

عنوان دوره
کارگاه کاربردی نرم افزار Primavera P6
9
1399/11/01 1399/09/05 30,800,000 گروه اساتید آموزشگاه خانه عمران

استاندارد PMBOK

عنوان دوره
اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
10
1399/09/17 1399/09/05 11,000,000 گروه اساتید آموزشگاه گروه مالی و سرمایه گذاری شریف

حسابداری

عنوان دوره
کاربرد نرم‌افزار اکسل در حسابداری
11
1399/10/24 1399/09/05 12,000,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی میرداماد

بورس

عنوان دوره
آموزش تحلیل تکنیکال بورس کاربردی
12
1399/09/26 1399/09/05 6,500,000 گروه اساتید آموزشگاه سازمان مدیریت صنعتی

برندینگ

عنوان دوره
برندسازی شخصی
13
1399/09/05 1399/09/05 3,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت منابع انسانی

عنوان دوره
طراحی ساختار سازمانی
14
1399/09/08 1399/09/05 9,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت تبلیغات

عنوان دوره
اصول تبلیغات تجاری
15
1399/09/07 1399/09/05 10,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
16
1399/09/05 1399/09/05 0 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
استراتژی خوب، استراتژی بد
17
1399/09/06 1399/09/05 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
مدیریت تغییر و تحول
18
1399/09/27 1399/09/06 8,500,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

نرم افزار SPSS

عنوان دوره
تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS - سطح دو
19
1399/09/27 1399/09/06 9,900,000 گروه اساتید آموزشگاه سرا

نرم افزار Primavera

عنوان دوره
آموزش تخصصی نرم افزار Primavera Enterprise-P6 (مقدماتی و پیشرفته)
20
1399/09/28 1399/09/06 8,500,000 گروه اساتید آموزشگاه جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

حسابداری

عنوان دوره
حسابداری مالیاتی
21