| | | | | | | صفحه اصلی
|
         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     
جستجو
: نام استاد
: نام آموزشگاه
: نام دوره
 
تاریخ پایان تاریخ شروع هزینه دوره
(ریال)
نام استاد نام آموزشگاه عنوان عمومی دوره ردیف
1399/11/24 1399/11/03 8,500,000 گروه اساتید آموزشگاه نوین پارسیان

استاندارد PMBOK

عنوان دوره
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6th Edition
1
1399/11/24 1399/11/03 8,500,000 گروه اساتید آموزشگاه نوین پارسیان

استاندارد PMBOK

عنوان دوره
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6th Edition
2
1399/11/05 1399/11/04 6,530,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)

عنوان دوره
تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن (FMEA)
3
1399/11/06 1399/11/04 9,750,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001

عنوان دوره
تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 45001:2018
4
1399/11/04 1399/11/04 3,880,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت آموزش

عنوان دوره
آشنایی با تغییرات استاندارد سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019
5
1399/11/06 1399/11/04 3,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت منابع انسانی

عنوان دوره
مدیریت منابع انسانی
6
1399/11/06 1399/11/04 6,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت مالی

عنوان دوره
تجزیه و تحلیل صورت های مالی با استفاده از Excel
7
1399/11/09 1399/11/05 18,850,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001

عنوان دوره
سرمميزي ISO 27001:2013 تحت اعتبار IRCA
8
1399/11/06 1399/11/05 7,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

مدیریت پروژه چابک

عنوان دوره
کارگاه مدیریت پروژه چابک
9
1399/11/05 1399/11/05 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت بازاریابی رسانه ای و الکترونیکی

عنوان دوره
دیجیتال مارکتینگ
10
1399/11/07 1399/11/05 0 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
مدیریت استراتژیک در عمل (مدل موعود)
11
1399/11/09 1399/11/05 0 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

بورس

عنوان دوره
تحلیل تکنیکال
12
1399/11/07 1399/11/06 6,770,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت رفتار سازمانی

عنوان دوره
مدیریت افکار سمی در سازمان
13
1399/11/07 1399/11/06 6,950,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت منابع انسانی

عنوان دوره
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان
14
1399/11/08 1399/11/07 7,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

مدیریت دانش

عنوان دوره
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها
15
1399/11/07 1399/11/07 9,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

برندینگ

عنوان دوره
مدیریت برندینگ
16
1399/11/09 1399/11/08 6,600,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت کیفیت

عنوان دوره
اصول ممیزی سیستم های مدیریت بر اساس ISO 19011:2018
17
1399/11/09 1399/11/08 6,530,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

سایر دوره های مدیریتی

عنوان دوره
مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع
18
1399/11/08 1399/11/08 3,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت منابع انسانی

عنوان دوره
طراحی ساختار سازمانی
19
1399/11/10 1399/11/09 7,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

مدیریت بازاریابی رسانه ای و الکترونیکی

عنوان دوره
کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی
20
1399/11/09 1399/11/09 9,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت تبلیغات

عنوان دوره
اصول تبلیغات تجاری
21
1399/11/12 1399/11/11 6,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

طراحی مدل کسب و کار

عنوان دوره
طراحی مدل کسب و کار
22
1399/11/13 1399/11/11 10,250,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001

عنوان دوره
تشریح الزامات و مميزي داخلي ISO 27001:2013
23
1399/11/12 1399/11/11 7,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

نرم افزار Primavera

عنوان دوره
کارگاه کاربردی نرم افزار Primavera P6
24
1399/11/11 1399/11/11 3,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت رفتار سازمانی

عنوان دوره
مدیریت رفتار سازمانی
25
1399/11/15 1399/11/11 6,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

ارزیابی اقتصادی پروژه ها

عنوان دوره
ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از Excel
26
1399/11/16 1399/11/12 16,950,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001

عنوان دوره
سرمميزي ISO 14001:2015 تحت اعتبار IEMA
27
1399/11/12 8,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت فرآیند کسب و کار

عنوان دوره
مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMN)
28
1399/11/13 1399/11/13 3,380,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

تکنیک کار تیمی

عنوان دوره
روش های نوین تیم سازی و کار تیمی
29
1399/11/14 1399/11/13 3,950,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

طراحی مدل کسب و کار

عنوان دوره
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد)
30
آموزشگاهای ویژه
مجتمع فنی تهران (مرکزی)
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
مرزبان کیفیت دانش
Rate:9
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
خانه عمران
Rate:8
تعداد بررسی ها 3
تعداد نظرات 0
@name@
سازمان مدیریت صنعتی
Rate:8
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
مرکز توسعه و آموزش فصل
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
توسعه
Rate:8
تعداد بررسی ها 4
تعداد نظرات 0
@name@
آریانا
Rate:8
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
مرکز آموزش بازرگانی
Rate:8
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
بهار
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
بازارسازان
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
آریا آپدیت
Rate:0
تعداد بررسی ها 0
تعداد نظرات 0
@name@
فرانش
Rate:0
تعداد بررسی ها 0
تعداد نظرات 0
@name@
اخبار
لیست دوره های آموزشی خصوصی
 
 
  دوره های آموزشی ویژه   
در حال حاضر دوره ویژه ای وجود ندارد
  اساتید ویژه   
دکتر یحیی علوی  دکتر یحیی علوی
1 تعداد نظرات
10 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر شهریار شفیعی  دکتر شهریار شفیعی
1 تعداد نظرات
5 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر روزبه کتب زاده  دکتر روزبه کتب زاده
2 تعداد نظرات
3 تعداد بررسی ها
Rate:8
دکتر محمد احمدزاده  دکتر محمد احمدزاده
2 تعداد نظرات
7 تعداد بررسی ها
Rate:8
رضا آتش فراز رضا آتش فراز
1 تعداد نظرات
4 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر میلاد گرجی  دکتر  میلاد گرجی
4 تعداد نظرات
13 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر مجید ایوزیان  دکتر مجید ایوزیان
1 تعداد نظرات
14 تعداد بررسی ها
Rate:9
محسن عسگری محسن عسگری
0 تعداد نظرات
0 تعداد بررسی ها
Rate:0
 
 
ثبت نام کاربر
قوانین و مقررات
صفحه اصلی
ثبت نام استاد
خدمات سایت
درباره ما
ثبت نام آموزشگاه
مزایای عضویت در سایت
ارتباط با ما
ثبت نام شرکت
پرسش و پاسخ های متداول
همکاری با ما
 
کليه حقوق اين سامانه متعلق به سایت آموز گستر می باشد
amoozgostar.com 2016 all rights reserved