| | | | | | | صفحه اصلی
|
         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     
جستجو
: نام استاد
: نام آموزشگاه
: نام دوره
 
تاریخ پایان تاریخ شروع هزینه دوره
(ریال)
نام استاد نام آموزشگاه عنوان عمومی دوره ردیف
1398/08/24 1398/08/23 4,800,000 سروش حریرفروش مرکز توسعه و آموزش فصل

مدیریت ارتباط با مشتری

عنوان دوره
دوره مدیریت ارتباط با مشتری
1
1398/09/14 1398/08/23 15,800,000 گروه اساتید آموزشگاه توسعه

مدیریت فروش

عنوان دوره
مهندسی فروش
2
1398/09/01 1398/08/23 5,480,000 گروه اساتید آموزشگاه توسعه

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک
3
1398/08/30 1398/08/23 4,140,000 گروه اساتید آموزشگاه توسعه

مستند سازی در پروژه ها

عنوان دوره
تهیه دیتابیس کنترل مدارک مهندسی(DCC) با استفاده از نرم افزار ACCESS
4
1398/09/28 1398/08/23 7,400,000 گروه اساتید آموزشگاه سازمان مدیریت صنعتی

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار
5
1398/10/05 1398/08/23 8,000,000 گروه اساتید آموزشگاه سازمان مدیریت صنعتی

مدیریت فروش

عنوان دوره
مهندسی فروش و فروش های حضوری
6
1398/08/24 1398/08/23 0 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت قوانین / مسائل حقوقی

عنوان دوره
قوانین بیمه در قراردادهای پیمانکاری
7
1398/08/23 1398/08/23 3,080,000 گروه اساتید آموزشگاه آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
دوره آموزشی ارتباط موثر در بازاریابی و فروش
8
1398/08/24 1398/08/23 5,700,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

نرم افزار Access

عنوان دوره
کنترل مدارک پروژه با ACCESS
9
1398/10/05 1398/08/23 9,550,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

نرم افزار COMFAR

عنوان دوره
ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III
10
1398/09/01 1398/08/23 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

عنوان دوره
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE) پیشرفته
11
1398/09/28 1398/08/23 5,700,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

نرم افزار MATLAB

عنوان دوره
MATLAB سطح یک
12
1399/08/29 1398/08/23 46,440,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

حسابداری

عنوان دوره
کارگاه جامع حسابداری مالی
13
1398/10/19 1398/08/23 9,240,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

حسابداری

عنوان دوره
حسابداری برای غیر حسابداران
14
1398/10/12 1398/08/23 7,800,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران شعبه غرب

حسابداری

عنوان دوره
حسابداری مالی بازرگانی
15
1398/09/22 1398/08/23 7,500,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران شعبه غرب

نرم افزار MSP

عنوان دوره
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project
16
1398/11/04 1398/08/23 21,500,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران شعبه غرب

مدیریت پروژه

عنوان دوره
مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6)
17
1398/09/28 1398/08/23 6,720,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران شعبه غرب

استاندارد PMBOK

عنوان دوره
اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6
18
1398/08/24 1398/08/23 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران شعبه غرب

مستند سازی در پروژه ها

عنوان دوره
تکنیک های کنترل مدارک در پروژه های مهندسی
19
1398/08/24 1398/08/23 5,700,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران شعبه غرب

نرم افزار Excel

عنوان دوره
کاربرد Excel در مدیریت پروژه
20
1398/11/10 1398/08/23 8,920,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی شعبه حافظ

نرم افزار Primavera

عنوان دوره
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6
21
1398/10/26 1398/08/23 9,000,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی شعبه حافظ

نرم افزار Primavera

عنوان دوره
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P6
22
1398/09/14 1398/08/23 6,810,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت زنجیره تامین

عنوان دوره
مدیریت زنجیره تامین
23
1398/08/23 1398/08/23 2,500,000 گروه اساتید آموزشگاه دنیای اقتصاد

مدیریت بازرگانی

عنوان دوره
اعتبار اسنادی پیشرفته فاینانس
24
1398/11/10 1398/08/23 14,300,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی انقلاب

حسابداری

عنوان دوره
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)
25
1398/09/28 1398/08/23 9,630,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی انقلاب

مدیریت سرمایه

عنوان دوره
بیت کوین و سرمایه گذاری ارز در بازارهای مجازی
26
1398/10/26 1398/08/23 18,650,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی انقلاب

مدیریت بازاریابی رسانه ای و الکترونیکی

عنوان دوره
دوره جامع مدیریت بازاریابی دیجیتال
27
1398/09/28 1398/08/23 9,120,000 گروه اساتید آموزشگاه مدرسه بازرگانی تهران

بورس

عنوان دوره
تحلیل تکنیکال در بورس
28
1398/09/22 1398/08/24 7,800,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران شعبه غرب

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
مدیریت بازاریابی
29
1398/09/08 1398/08/24 4,380,000 گروه اساتید آموزشگاه توسعه

نرم افزار Excel

عنوان دوره
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Excel
30
آموزشگاهای ویژه
مجتمع فنی تهران (مرکزی)
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
مرزبان کیفیت دانش
Rate:9
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
خانه عمران
Rate:8
تعداد بررسی ها 3
تعداد نظرات 0
@name@
سازمان مدیریت صنعتی
Rate:8
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
مرکز توسعه و آموزش فصل
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
توسعه
Rate:8
تعداد بررسی ها 4
تعداد نظرات 0
@name@
آریانا
Rate:8
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
مرکز آموزش بازرگانی
Rate:8
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
بهار
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
بازارسازان
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
آریا آپدیت
Rate:0
تعداد بررسی ها 0
تعداد نظرات 0
@name@
اخبار
لیست دوره های آموزشی خصوصی
 
 
  دوره های آموزشی ویژه   
در حال حاضر دوره ویژه ای وجود ندارد
  اساتید ویژه   
دکتر یحیی علوی  دکتر یحیی علوی
1 تعداد نظرات
10 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر شهریار شفیعی  دکتر شهریار شفیعی
1 تعداد نظرات
5 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر روزبه کتب زاده  دکتر روزبه کتب زاده
1 تعداد نظرات
2 تعداد بررسی ها
Rate:8
دکتر محمد احمدزاده  دکتر محمد احمدزاده
1 تعداد نظرات
6 تعداد بررسی ها
Rate:9
رضا آتش فراز رضا آتش فراز
1 تعداد نظرات
4 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر میلاد گرجی  دکتر  میلاد گرجی
4 تعداد نظرات
13 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر مجید ایوزیان  دکتر مجید ایوزیان
1 تعداد نظرات
14 تعداد بررسی ها
Rate:9
محسن عسگری محسن عسگری
0 تعداد نظرات
0 تعداد بررسی ها
Rate:0
 
 
ثبت نام کاربر
قوانین و مقررات
صفحه اصلی
ثبت نام استاد
خدمات سایت
درباره ما
ثبت نام آموزشگاه
مزایای عضویت در سایت
ارتباط با ما
ثبت نام شرکت
پرسش و پاسخ های متداول
همکاری با ما
 
کليه حقوق اين سامانه متعلق به سایت آموز گستر می باشد
amoozgostar.com 2016 all rights reserved