| | | | | | | صفحه اصلی
|
         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     
جستجو
: نام استاد
: نام آموزشگاه
: نام دوره
 
تاریخ پایان تاریخ شروع هزینه دوره
(ریال)
نام استاد نام آموزشگاه عنوان عمومی دوره ردیف
1398/06/27 1398/06/27 4,200,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

توسعه مهارت ها

عنوان دوره
کارگاه تخصصی نگاشت علم
1
1398/06/29 1398/06/27 0 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی

عنوان دوره
برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی (حوزه نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاه)
2
1398/06/28 1398/06/27 5,700,000 گروه اساتید آموزشگاه ره آوران آفاق صنعت

مدیریت آموزش

عنوان دوره
سومین کارگاه تخصصی بازبینی، ویرایش و بهسازی نیازسنجی آموزشبا تاکید بر مدل شایستگی
3
1398/06/28 1398/06/27 5,750,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت منابع انسانی

عنوان دوره
مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادات
4
1398/06/28 1398/06/27 5,830,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت مالی

عنوان دوره
بودجه بندی عملیاتی
5
1398/07/04 1398/06/27 18,000,000 گروه اساتید آموزشگاه رستاک

مدیریت ریسک پروژه

عنوان دوره
مدیریت ریسک حرفه ای RMP
6
1398/07/10 1398/06/27 4,870,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران شعبه غرب

حسابداری

عنوان دوره
حسابداری مکانیزه
7
1398/07/03 1398/06/27 3,530,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت فروش

عنوان دوره
تدوین طرح های بازاریابی و فروش
8
1398/07/17 1398/06/27 6,550,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت بازرگانی

عنوان دوره
مقررات صادرات و واردات با تاکید بر شیوه های نوین نظام ارزی کشور
9
1398/09/14 1398/06/28 16,570,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران شعبه غرب

حسابداری

عنوان دوره
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی
10
1398/11/24 1398/06/28 21,500,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

مدیریت پروژه

عنوان دوره
مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6)
11
1398/08/30 1398/06/28 9,000,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

نرم افزار Primavera

عنوان دوره
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P6
12
1398/08/30 1398/06/28 18,650,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

مدیریت بازاریابی رسانه ای و الکترونیکی

عنوان دوره
مدیریت بازاریابی دیجیتال
13
1398/07/18 1398/06/28 7,800,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
مدیریت بازاریابی
14
1398/08/09 1398/06/28 6,840,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

اصول و فنون مذاکره

عنوان دوره
اصول و فنون مذاکرات تجاری
15
1399/08/29 1398/06/28 141,000,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

مدیریت کسب و کار

عنوان دوره
مدیریت عالی کسب و کار (MBA)
16
1398/08/16 1398/06/28 7,800,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران شعبه غرب

حسابداری

عنوان دوره
حسابداری مالی بازرگانی
17
1398/06/29 1398/06/28 0 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مناقصه

عنوان دوره
قانون برگزاری مناقصات
18
1398/06/29 1398/06/28 10,573,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت هزینه

عنوان دوره
کارگاه عملی مدیریت هزینه پروژه با رویکرد مدیریت ارزش کسب شده (EVM)
19
1398/06/29 1398/06/28 3,880,000 گروه اساتید آموزشگاه خانه صنایع

نرم افزار MATLAB

عنوان دوره
آموزش نرم افزار متلب
20
1398/08/17 1398/06/29 7,500,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

نرم افزار MSP

عنوان دوره
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project
21
1398/07/27 1398/06/30 7,440,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت منابع انسانی

عنوان دوره
مبانی مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی
22
1398/06/30 1398/06/30 3,160,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت قوانین / مسائل حقوقی

عنوان دوره
مبارزه با پولشویی (نکات قانونی و اجرایی)
23
1398/06/30 1398/06/30 2,800,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت منابع انسانی

عنوان دوره
روش های نوین ایجاد انگیزه و روحیه در کارکنان
24
1398/06/31 1398/06/30 4,800,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

نرم افزار Excel

عنوان دوره
کارگاه مدیریت پروژه در اکسل
25
1398/06/31 1398/06/30 5,800,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت ریسک

عنوان دوره
مدیریت ریسک سازمانی (MOR)
26
1398/07/02 1398/06/31 6,200,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

تحقیقات بازار

عنوان دوره
اطلاعات و تحقیقات بازار
27
1398/06/31 1398/06/31 2,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001

عنوان دوره
راهکارهای استفاده بهینه ISO 45001:2018 با و کسب موفقیت در ممیزی CB
28
1398/06/31 1398/06/31 2,790,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

انبارداری

عنوان دوره
متدولوژی بازرسی انبار
29
1398/07/01 1398/06/31 8,700,000 گروه اساتید آموزشگاه توسعه آموزشی پژوهشی سینا

نرم افزار Excel

عنوان دوره
کنترل هزینه در اکسل
30
آموزشگاهای ویژه
مجتمع فنی تهران (مرکزی)
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
مرزبان کیفیت دانش
Rate:9
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
خانه عمران
Rate:8
تعداد بررسی ها 3
تعداد نظرات 0
@name@
سازمان مدیریت صنعتی
Rate:8
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
مرکز توسعه و آموزش فصل
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
توسعه
Rate:8
تعداد بررسی ها 4
تعداد نظرات 0
@name@
آریانا
Rate:8
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
مرکز آموزش بازرگانی
Rate:8
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
بهار
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
بازارسازان
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
آریا آپدیت
Rate:0
تعداد بررسی ها 0
تعداد نظرات 0
@name@
اخبار
لیست دوره های آموزشی خصوصی
 
 
  دوره های آموزشی ویژه   
در حال حاضر دوره ویژه ای وجود ندارد
  اساتید ویژه   
دکتر یحیی علوی  دکتر یحیی علوی
1 تعداد نظرات
10 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر شهریار شفیعی  دکتر شهریار شفیعی
1 تعداد نظرات
5 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر روزبه کتب زاده  دکتر روزبه کتب زاده
1 تعداد نظرات
2 تعداد بررسی ها
Rate:8
دکتر محمد احمدزاده  دکتر محمد احمدزاده
1 تعداد نظرات
6 تعداد بررسی ها
Rate:9
رضا آتش فراز رضا آتش فراز
1 تعداد نظرات
4 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر میلاد گرجی  دکتر  میلاد گرجی
4 تعداد نظرات
13 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر مجید ایوزیان  دکتر مجید ایوزیان
1 تعداد نظرات
14 تعداد بررسی ها
Rate:9
 
 
ثبت نام کاربر
قوانین و مقررات
صفحه اصلی
ثبت نام استاد
خدمات سایت
درباره ما
ثبت نام آموزشگاه
مزایای عضویت در سایت
ارتباط با ما
ثبت نام شرکت
پرسش و پاسخ های متداول
همکاری با ما
 
کليه حقوق اين سامانه متعلق به سایت آموز گستر می باشد
amoozgostar.com 2016 all rights reserved