| | | | | | | صفحه اصلی
|
         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     
جستجو
: نام استاد
: نام آموزشگاه
: نام دوره
 
تاریخ پایان تاریخ شروع هزینه دوره
(ریال)
نام استاد نام آموزشگاه عنوان عمومی دوره ردیف
1399/06/31 1399/06/30 7,400,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

طراحی مدل کسب و کار

عنوان دوره
مدلسازی فرآیندهای کسب و کاربر اساس ابزار BPMN
1
1399/06/31 1399/06/30 7,000,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت بازرگانی

عنوان دوره
امور گمرکی و ترخیص کالا
2
1399/06/31 1399/06/30 7,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

نرم افزار Excel

عنوان دوره
کارگاه پروژه در اکسل
3
1399/07/03 1399/06/30 3,750,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

برنامه ریزی تولید

عنوان دوره
کارگاه عملی آنلاین: برنامه ریزی تولید
4
1399/07/03 1399/06/30 3,750,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

مدیریت کسب و کار

عنوان دوره
دوره آنلاین: 67 ابزار برای تحلیل کسب و کار
5
1399/07/03 1399/06/30 3,750,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

كنترل فرآیند آماری (SPC)

عنوان دوره
دوره آنلاین: هفت ابزار کنترل فرایند آماری
6
1399/07/01 1399/06/30 3,000,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

طراحی آزمایشات

عنوان دوره
کارگاه عملی آنلاین: طراحی آزمایشات (DOE) به کمک MINITAB
7
1399/07/14 1399/06/31 6,100,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت قرارداد

عنوان دوره
اینکوترمز 2020
8
1399/06/31 1399/06/31 3,830,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

سنجش رضایت مشتری

عنوان دوره
مدیریت و اندازه گیری رضایت مشتری (CSM)
9
1399/07/02 1399/06/31 11,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
اجرای استراتژی
10
1399/06/31 1399/06/31 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت رفتار سازمانی

عنوان دوره
مدیریت رفتار سازمانی
11
1399/07/02 1399/07/01 7,450,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
بازاریابی بیمه
12
1399/07/02 1399/07/01 7,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

مدیریت قوانین / مسائل حقوقی

عنوان دوره
دوره حقوق مهندسی (ساخت)
13
1399/07/01 1399/07/01 3,370,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت ارتباط با مشتری

عنوان دوره
مهارت های کلیدی در مراکز تماس
14
1399/07/03 1399/07/01 9,850,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

سیستم مدیریت انرژی ISO50001

عنوان دوره
تشریح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت انرژي ISO 50001:2011
15
1399/07/29 1399/07/01 9,360,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
مدیریت بازاریابی
16
1399/08/27 1399/07/01 22,500,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

مدیریت بازاریابی رسانه ای و الکترونیکی

عنوان دوره
مدیریت بازاریابی دیجیتال
17
1399/07/03 1399/07/02 7,400,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

سیستم کیفیت مراکز آموزشی ISO29990

عنوان دوره
مهندسی نظام آموزش و یادگیری سازمانی بر اساس استاندارد ISO 29993:2017
18
1399/07/02 1399/07/02 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت کسب و کار

عنوان دوره
مدیریت شرکت های هلدینگ
19
1399/07/09 1399/07/02 11,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

اصول و فنون مذاکره

عنوان دوره
اصول و فنون مذاکره
20
1399/07/04 1399/07/03 9,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت قوانین / مسائل حقوقی

عنوان دوره
آشنایی با قوانین کار ، بیمه و مالیات
21
1399/07/04 1399/07/03 7,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

مدیریت فروش

عنوان دوره
دوره فروش موثر
22
1399/08/15 1399/07/03 8,500,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

نرم افزار MATLAB

عنوان دوره
MATLAB سطح دو (ویژه علوم مهندسی به غیر از برق)
23
1399/08/15 1399/07/03 7,000,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

نرم افزار MATLAB

عنوان دوره
MATLAB سطح یک
24
1399/09/07 1399/07/03 27,000,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

مدیریت پروژه

عنوان دوره
مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6)
25
1399/07/24 1399/07/03 9,000,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

استاندارد PMBOK

عنوان دوره
اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6
26
1400/01/05 1399/07/03 59,000,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

حسابداری

عنوان دوره
کارگاه جامع حسابداری مالی
27
1400/10/30 1399/07/03 165,000,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

مدیریت کسب و کار

عنوان دوره
مدیریت عالی کسب و کار (MBA)
28
1399/08/01 1399/07/03 8,500,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

اصول و فنون مذاکره

عنوان دوره
اصول و فنون مذاکرات تجاری
29
1399/08/15 1399/07/03 9,360,000 گروه اساتید آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
مدیریت بازاریابی
30
آموزشگاهای ویژه
مجتمع فنی تهران (مرکزی)
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
مرزبان کیفیت دانش
Rate:9
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
خانه عمران
Rate:8
تعداد بررسی ها 3
تعداد نظرات 0
@name@
سازمان مدیریت صنعتی
Rate:8
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
مرکز توسعه و آموزش فصل
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
توسعه
Rate:8
تعداد بررسی ها 4
تعداد نظرات 0
@name@
آریانا
Rate:8
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
مرکز آموزش بازرگانی
Rate:8
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
بهار
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
بازارسازان
Rate:7
تعداد بررسی ها 2
تعداد نظرات 0
@name@
آریا آپدیت
Rate:0
تعداد بررسی ها 0
تعداد نظرات 0
@name@
فرانش
Rate:0
تعداد بررسی ها 0
تعداد نظرات 0
@name@
اخبار
لیست دوره های آموزشی خصوصی
 
 
  دوره های آموزشی ویژه   
در حال حاضر دوره ویژه ای وجود ندارد
  اساتید ویژه   
دکتر یحیی علوی  دکتر یحیی علوی
1 تعداد نظرات
10 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر شهریار شفیعی  دکتر شهریار شفیعی
1 تعداد نظرات
5 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر روزبه کتب زاده  دکتر روزبه کتب زاده
2 تعداد نظرات
3 تعداد بررسی ها
Rate:8
دکتر محمد احمدزاده  دکتر محمد احمدزاده
2 تعداد نظرات
7 تعداد بررسی ها
Rate:8
رضا آتش فراز رضا آتش فراز
1 تعداد نظرات
4 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر میلاد گرجی  دکتر  میلاد گرجی
4 تعداد نظرات
13 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر مجید ایوزیان  دکتر مجید ایوزیان
1 تعداد نظرات
14 تعداد بررسی ها
Rate:9
محسن عسگری محسن عسگری
0 تعداد نظرات
0 تعداد بررسی ها
Rate:0
 
 
ثبت نام کاربر
قوانین و مقررات
صفحه اصلی
ثبت نام استاد
خدمات سایت
درباره ما
ثبت نام آموزشگاه
مزایای عضویت در سایت
ارتباط با ما
ثبت نام شرکت
پرسش و پاسخ های متداول
همکاری با ما
 
کليه حقوق اين سامانه متعلق به سایت آموز گستر می باشد
amoozgostar.com 2016 all rights reserved