| | | | | | | صفحه اصلی
|
         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     
دکتر مجید ایوزیان
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری از دانشگاه علم وصنعت ایران

آموزشگاه هایی که ایشان در آن حضور دارند
توسعه آموزش عالی آزاد پژوهش
لیست دوره های آموزشی استاد
 
تاریخ پایان تاریخ شروع هزینه دوره
(ریال)
نام آموزشگاه عنوان عمومی دوره ردیف
1399/10/24 1399/06/05 24,500,000 توسعه

داده کاوی

عنوان دوره
آمار برای علم داده کد 1 (آنلاین)
1
1397/12/19 1397/11/14 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

كنترل كیفیت آماری

عنوان دوره
کنترل کیفیت
2
1397/10/28 1397/09/15 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

كنترل كیفیت آماری

عنوان دوره
کنترل کیفیت
3
1397/10/16 1397/09/11 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

كنترل كیفیت آماری

عنوان دوره
کنترل کیفیت
4
1397/09/30 1397/08/18 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

كنترل كیفیت آماری

عنوان دوره
کنترل کیفیت
5
1397/12/03 1397/08/17 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

تئوری احتمال و آمار مهندسی

عنوان دوره
آمار و احتمالات مهندسی (ویژه)
6
1397/11/24 1397/08/15 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

تئوری احتمال و آمار مهندسی

عنوان دوره
آمار و احتمالات مهندسی (ویژه)
7
1396/11/22 1396/11/01 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

كنترل كیفیت آماری

عنوان دوره
کنترل کیفیت (D)
8
1396/10/14 1396/09/09 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

كنترل كیفیت آماری

عنوان دوره
کنترل کیفیت (C)
9
1396/09/26 1396/09/05 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

كنترل كیفیت آماری

عنوان دوره
کنترل کیفیت (B)
10
1396/11/20 1396/08/11 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

تئوری احتمال و آمار مهندسی

عنوان دوره
آمار و احتمالات مهندسی (F)
11
1396/09/10 1396/08/11 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

كنترل كیفیت آماری

عنوان دوره
کنترل کیفیت (A)
12
1396/11/04 1396/08/09 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

تئوری احتمال و آمار مهندسی

عنوان دوره
آمار و احتمالات مهندسی (G)
13
1396/08/05 1396/04/22 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

تئوری احتمال و آمار مهندسی

عنوان دوره
آمار و احتمالات مهندسی ویژه (C)
14
1396/07/26 1396/04/13 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

تئوری احتمال و آمار مهندسی

عنوان دوره
آمار و احتمالات مهندسی ویژه (A)
15
1396/07/26 1396/04/13 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

تئوری احتمال و آمار مهندسی

عنوان دوره
آمار و احتمالات مهندسی ویژه (B)
16
1395/12/07 1395/11/02 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

كنترل كیفیت آماری

عنوان دوره
کنترل کیفیت فشرده (B)
17
1395/10/12 1395/08/16 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

كنترل كیفیت آماری

عنوان دوره
کنترل کیفیت (D)
18
1395/11/01 1395/08/14 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

كنترل كیفیت آماری

عنوان دوره
کنترل کیفیت (C)
19
1395/10/09 1395/08/13 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

كنترل كیفیت آماری

عنوان دوره
کنترل کیفیت (A)
20
1395/12/20 1395/08/13 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

تئوری احتمال و آمار مهندسی

عنوان دوره
آمار و احتمالات مهندسی (ویژه)(A)
21
1395/12/04 1395/08/11 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

تئوری احتمال و آمار مهندسی

عنوان دوره
آمار و احتمالات مهندسی (ویژه)(B)
22
1395/07/30 1395/04/17 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

تئوری احتمال و آمار مهندسی

عنوان دوره
آمار و احتمالات مهندسی ( ویژه )
23
1395/07/28 1395/04/15 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

تئوری احتمال و آمار مهندسی

عنوان دوره
آمار و احتمالات مهندسی ( ویژه )
24
1395/07/23 1395/04/10 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

تئوری احتمال و آمار مهندسی

عنوان دوره
آمار و احتمالات مهندسی ( ویژه )
25
1395/07/21 1395/04/08 0 آموزش عالی آزاد پژوهش

تئوری احتمال و آمار مهندسی

عنوان دوره
آمار و احتمالات مهندسی ( ویژه )
26

رزومه
سوابق علمی و تحصیلی

کارشناس، کارشناس ارشد و دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه علم وصنعت ایران

کمربند مشکی شش سیگما از انجمن کیفیت امریکا

سوابق اجرایی و آموزشی

دانشگاه علم و صنعت ایران تدریس تئوری احتمالات و آمار مهندسی

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تدریس تئوری احتمالات

دوره های آموزش کنترل فرایند آماری در صنایع دفاع و پتروشیمی ها مانند پتروشیمی بجنورد، تبریز و…

دوره های آموزش شش سیگما در صنایع دفاع و پتروشیمی ها مانند پتروشیمی بندر امام، تبریز و…

مشاور روشهای بهبود فرایندها و کنترل فرایند آماری

زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی

کنترل فرایند آماری و مباحث نوین آن از قبیل پروفایلها، تعیین نقطه تغییر، کنترل کیفیت آماری چند متغیره و …

آمار و کنترل کیفیت چند متغیره

فرایندهای تصادفی، تئوری صف

رویکردهای نوین بهبود مانند شش سیگما

مقالات

Eyvazian, M., Jalali Naini, S. G. &Vaghefi, A. Monitoring process variability using exponentially weighted moving sample variance control charts. Published in International Journal of advanced Manufacturing technolog.2008. 39:261-270


Noorossana, R., Eyvazian, M., & Vaghefi, A. Phase II Monitoring of Multivariate Simple Linear Profiles. Published in Computers and Industrial Engineering 2009. doi: 10.1016/j.cie.2009.12.003


Noorossana, R., Eyvazian, M., Amiri, A. & Mahmoud M. A. Statistical Monitoring of Multivariate Multiple Linear Regression Profiles in Phase I With Calibration Application. Published in Quality and Reliability Engineering International 2009. doi: 10.1002/qre.1066


Eyvazian, M., Noorossana, R., Saghaie, A & Amiri, A. Phase II Monitoring of Multivariate Multiple Linear Regression Profiles . Accepted for publication in Quality and Reliability Engineering International 2010


Amiri, A. Eyvazian, M. & Noorossana, R. Enhancement of Phase II Monitoring of Multiple Linear Regression Profiles. Published online in International Journal of advanced Manufacturing technolog.2008.


Saghaei, A., Noorossana, R., Eyvazian, M., & Vaghefi, A. Statistical Monitoring of Multivariate Linear profiles. Industrial Engineering and Engineering Management Conference, 2008


Noorossana, R., Eyvazian, M., & Vaghefi, A. Phase 1 Monitoring of Multivariate Linear profiles. European Network for Business and Industrial Statistics, 2009


Jalali, S.G., Eyvazian, M., & Vaghfi, A.Monitoring Process Variability Using Exponentially Weighted Moving Sample Variance Control Charts. The 36th CIE Conference on Computers & Industrial Engineering

کتاب ها
کتاب های تالیفی

گام اول در احتمال-تشریح مسائل ویرایش پنجم کتاب مبانی احتمال- انتشارات کوهسار ۱۳۸۱

تشریح مسائل ویرایش ششم کتاب مبانی احتمال-انتشارات ترمه۱۳۸۴

مبانی احتمال و آمار مهندسی – جلد ۱- انتشارات ترمه ۱۳۸۵

مبانی احتمال و آمار مهندسی – جلد ۲- انتشارات ترمه ۱۳۸۶

کتاب کنکور کارشناسی ارشد صنایع- صنایع دانشگاه آزاد – انتشارات نگاه دانش ۱۳۹۰

کتاب کنکور کارشناسی ارشد صنایع- سیستم دانشگاه آزاد – انتشارات نگاه دانش – ۱۳۹۰

کتاب ۲۰۰۰ تست آمار و احتمالات مهندسی – انتشارات نگاه دانش ۱۳۹۰

هشت آزمون آزمایشی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- صنایع- انتشارات نگاه دانش ۱۳۹۱

هشت آزمون آزمایشی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم- انتشارات نگاه دانش ۱۳۹۱

کتاب های ترجمه شده

شش سیگما با Minitab 14 ـ انتشارات ترمه 1384

مجموعه ۵ جلدی کتابهای سازمانهای یادگیرنده انتشارات رسا ۱۳۸۷جوایز


امتیاز نقد و بررسی کاربران
عالی
10 از 9/8
Rate:9
14 تعداد بررسی ها
100
100 %
تسلط بر موضوع
100
100 %
فن بیان و قدرت انتقال مطالب
100
100 %
نحوه برخورد و آداب اجتماعی
91
91 %
مدیریت زمان
100
100 %
نحوه پاسخگویی به سوالات دانشجویان
100
100 %
پوشش کامل مطالب
100
100 %
به روز بودن مطالب ارائه شده
نظر کاربران سایت
0 9
1395/04/21 : تاریخ  میلاد,گرجی
بی شک، دکتر ایوزیان یکی از بزرگترین اساتید کشور هستند و من به عنوان یکی از اساتید فعلی جامعه دانشگاهی، موفقیت خودم را مدیون تلاش و رهنمون های ایشان هستم. دکتر ایوزیان علاوه بر تدریس بی نظیرشان، به معنی واقعی کلمه یک آموزگار هستند. کسی که با دانشجویان ارتباط خوبی داشته و دست دانشجو را میگیرد و دانشجو را از نظرات ارزشمند خود بی بهره نمیگذارد.
میلاد,گرجی
17 تعداد نقد و برسی
9 امتیاز مثبت
0 امتیاز منفی
   
جزئیات بیشتر
بسیار عالی
10 از 10
Rate:10
 
100
100 %
تسلط بر موضوع
100
100 %
فن بیان و قدرت انتقال مطالب
100
100 %
نحوه برخورد و آداب اجتماعی
100
100 %
مدیریت زمان
100
100 %
نحوه پاسخگویی به سوالات دانشجویان
100
100 %
پوشش کامل مطالب
100
100 %
به روز بودن مطالب ارائه شده

 

         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     
 
ثبت نام کاربر
قوانین و مقررات
صفحه اصلی
ثبت نام استاد
خدمات سایت
درباره ما
ثبت نام آموزشگاه
مزایای عضویت در سایت
ارتباط با ما
ثبت نام شرکت
پرسش و پاسخ های متداول
همکاری با ما
 
کليه حقوق اين سامانه متعلق به سایت آموز گستر می باشد
amoozgostar.com 2016 all rights reserved