| | | | | | | صفحه اصلی
|
         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     

آموزشگاه انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

اباصلت خراسانی مدیر عامل
موضوعات آموزشی تحت پوشش
ایزو توسعه مهارت های فردی و اجتماعی
دوره های مدیریتی مدیریت سازمان
مدیریت سازمان مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
شماره ثبت
81032228 - 81032333 تلفن
81032228 فکس
وب سایت
آموزشگاه انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
تهران ،خیابان کریم خان زند ،نبش خیابان دکتر عضدی (آبان شمالی )، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی ،طبقه ی سوم ،واحد 312

درباره آموزشگاه

لیست دوره های آموزشگاه
 
تاریخ پایان تاریخ شروع هزینه دوره
(ریال)
نام استاد عنوان عمومی دوره ردیف
1398/12/12 1398/12/12 1,950,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
سمینار تخصصی"طراحی نظام آموزش مبتنی بر شایستگی CBT با رویکرد برنامه توسعه فردی IDP - ارایه تجربیات
1
1398/10/25 1398/10/25 2,650,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
سفر یادگیری"تعالی آموزش و توسعه در سازمان با رویکرد مدیریت شاخص های کلیدی
2
1398/10/12 1398/10/11 6,750,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
دوره آموزشی"رویکردی ترکیبی(کمی/ کیفی) به نظام ارزیابی اثربخشی آموزش"
3
1398/10/04 1398/10/04 2,650,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
سفر یادگیری"باشگاه مدرسان داخلی و تکنیک های ارزیابی دوره­ای مدرسان/ تدوین برنامه راهبردی آموزش"
4
1398/09/27 1398/09/27 3,600,000 اباصلت خراسانی مدیریت آموزش عنوان دوره
دوره آموزشی"طراحی و برنامه ریزی آموزشی با بهره گیری از الزامات به روزترین استانداردهای حوزه آموزش
5
1398/09/12 1398/09/12 2,650,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
سفر یادگیری"شناسایی سبک انگیزش و سبک یادگیری کارکنان و متدهای بکارگیری نتایج آن در فرایند آموزش
6
1398/09/06 1398/09/06 3,600,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
دوره آموزشی"باز طراحی نیازسنجی آموزشی با رویکرد CBT"
7
1398/09/03 1398/09/03 0 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
سمینار تخصصی"اعتباربخشی نظام آموزش و توسعه سازمان با رویکرد همسوسازی عملکرد و مدل تعالی آموزش
8
1397/09/21 1397/09/21 3,300,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
تفکرراداری و کاربست عملی آن در ارزیابی
9
1397/09/14 1397/09/14 3,300,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
اخلاق حرفه ای در کسب و کارآموزش
10
1397/09/11 1397/09/11 3,300,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
"طراحی بسته آموزش مدیران " رویکردی نوین در آموزش سازمانی
11
1397/08/29 1397/08/29 3,300,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
اصول و مبانی الگوبرداری در آموزش(benchmarking)
12
1397/08/14 1397/08/14 3,300,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
مدیریت ریسک در آموزش سازمانی
13
1397/08/06 1397/08/06 3,300,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
طراحی و استقرار شاخص های پایش و مانیتورینگ فرایند آموزش با رویکرد داشبورد مدیریت آموزش
14
1397/08/02 1397/08/02 3,300,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
ارزشیابی اثر بخشی برنامه های آموزشی با تاکید بر بازگشت سرمایه
15
1397/07/23 1397/07/23 3,300,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
مربی گری در آموزش سازمانی
16
1397/07/16 1397/07/15 7,200,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
اظهارنامه نویسی بر اساس مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
17
1397/07/04 1397/07/04 3,600,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
آشنایی با مدل تعالی آموزش و توسعه
18
1397/07/12 1397/07/04 9,500,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
19
1397/06/20 1397/06/20 3,300,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
طراحی آموزش مبتنی برشایستگی با رویکرد(IDP)
20
1397/06/14 1397/06/14 3,300,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
الگوها و روش های نوین تدریس سازمانی
21
1397/06/06 1397/06/06 3,300,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
تکنیک های کاربردی طراحی و برنامه ریزی آموزشی
22
1397/05/24 1397/05/24 3,300,000 اباصلت خراسانی مدیریت منابع انسانی عنوان دوره
نیازسنجی آموزشی بر اساس شناسایی شایستگی­ های شغلی
23
1397/05/17 1397/05/16 6,700,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت منابع انسانی عنوان دوره
طراحی و تدوین استراتژیهای آموزش و توسعه
24
1396/09/14 1396/09/14 2,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
تکنیک های کاربردی طراحی و برنامه ریزی آموزشی
25
1396/09/12 1396/09/12 2,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
نیازسنجی آموزشی بر اساس شناسایی شایستگی های شغلی
26
1396/09/08 1396/09/08 2,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
الزامات طراحی بسته های آموزش مدیران
27
1396/09/05 1396/09/05 2,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
طراحی و استقرار شاخص های پایش و مانیتورینگ فرآیند آموزش با رویکرد داشبورد مدیریت آموزش
28
1396/09/01 1396/09/01 2,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
مربیگری و تسهیلگری در آموزش سازمانی
29
1396/08/24 1396/08/24 2,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت آموزش عنوان دوره
تعالی فردی با رویکرد توسعه شایستگی های شغلی(idl)
30
امتیاز نقد و بررسی کاربران
10 از 0
Rate:0
0 تعداد بررسی ها
0
0 %
برخورد و دانش پرسنل
0
0 %
موقعیت فیزیکی کلاس های برگزاری
0
0 %
تحویل به موقع مدارک
0
0 %
اطلاع رسانی به موقع کلاس های آموزشی
0
0 %
مجهز بودن کلاس های برگزاری
0
0 %
تعهد، دانش و تسلط اساتید آموزشگاه
0
0 %
مناسب بودن زمان برگزاری کلاس ها
0
0 %
کافی بودن مدت زمان کلاس های برگزاری
0
0 %
مشاوره مناسب برای شرکت در دوره ها
0
0 %
قیمت نسبت به بازار
نظر کاربران سایت

 

         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     
         
         
 
         
         
  لیست اساتید آموزشگاه   
دکتر اباصلت خراسانی  دکتر اباصلت خراسانی
0 تعداد نظرات
0 تعداد بررسی ها
Rate:0
دکتر کوروش فتحی  دکتر کوروش فتحی
0 تعداد نظرات
0 تعداد بررسی ها
Rate:0
علیرضا علیخانی علیرضا علیخانی
0 تعداد نظرات
0 تعداد بررسی ها
Rate:0
   
 
ثبت نام کاربر
قوانین و مقررات
صفحه اصلی
ثبت نام استاد
خدمات سایت
درباره ما
ثبت نام آموزشگاه
مزایای عضویت در سایت
ارتباط با ما
ثبت نام شرکت
پرسش و پاسخ های متداول
همکاری با ما
 
کليه حقوق اين سامانه متعلق به سایت آموز گستر می باشد
amoozgostar.com 2016 all rights reserved