| | | | | | | صفحه اصلی
|
         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     

آموزشگاه آریا hse

مدیر عامل
موضوعات آموزشی تحت پوشش
ایزو مدیریت ریسک
مدیریت سلامت و ایمنی مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت موجودی
نرم افزارهای مدیریت پروژه نرم افزارهای مهندسی صنایع
شماره ثبت
86021556 تلفن
86021554 فکس
وب سایت
آموزشگاه آریا hse
تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از مطهری، کوچه بینا، پلاک 7، طبقه همکف

درباره آموزشگاه

لیست دوره های آموزشگاه
 
تاریخ پایان تاریخ شروع هزینه دوره
(ریال)
نام استاد عنوان عمومی دوره ردیف
1397/12/16 1397/12/12 15,500,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 عنوان دوره
دوره آموزشی سر ممیزی استاندارد ISO 9001: 2015 - با گواهینامه بین المللی
1
1397/11/30 1397/11/28 2,750,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 عنوان دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001
2
1397/11/09 1397/11/07 2,750,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS عنوان دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)
3
1397/10/19 1397/10/16 3,450,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 عنوان دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 1
4
1397/10/06 1397/10/02 15,500,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 عنوان دوره
دوره آموزشی سر ممیزی استاندارد OHSAS 18001 - با گواهینامه بین المللی
5
1397/09/20 1397/09/18 2,750,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS عنوان دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)
6
1397/08/22 1397/08/20 2,750,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 عنوان دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001
7
1397/08/08 1397/08/06 2,750,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS عنوان دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)
8
1397/07/18 1397/07/15 3,450,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 عنوان دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 1
9
1396/12/16 1396/12/12 15,500,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 عنوان دوره
سرممیزی استاندارد ISO 9001:2015
10
1396/11/30 1396/11/28 2,750,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 عنوان دوره
ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001
11
1396/11/09 1396/11/07 2,750,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS عنوان دوره
سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست HSE-MS
12
1396/09/06 1396/09/04 2,750,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS عنوان دوره
سیستم مدیریت ایمنی ، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)
13
1396/08/22 1396/08/20 2,750,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 عنوان دوره
ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار ohsas 18001
14
1396/07/18 1396/07/15 3,450,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 عنوان دوره
مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار ohsas 18001
15
1396/05/18 1396/05/07 6,150,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS عنوان دوره
مبانی ایمنی و بهداشت کار
16
1396/05/02 1396/04/31 2,750,000 گروه اساتید آموزشگاه انبارداری عنوان دوره
ایمنی انبار
17
1396/04/26 1396/04/24 2,750,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS عنوان دوره
سیستم مدیریت ایمنی ، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)
18
1396/03/05 1396/03/03 3,590,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001 عنوان دوره
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی iso 14001:2015
19
1396/02/15 1396/02/15 1,500,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS عنوان دوره
ایمنی عمومی (General Safety)
20
1396/02/01 1396/01/31 2,850,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001 عنوان دوره
HSE PLAN و جایگاه HSE در فعالیت های پیمانکاران و نحوه تدوین
21
1395/12/20 1395/12/18 3,450,000 گروه اساتید آموزشگاه مدیریت ریسک عنوان دوره
ارزیابی و مدیریت ریسک ، تکنیک ها و ابزارهای شناسایی و ارزیابی خطر
22
1395/11/29 1395/11/25 5,900,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS عنوان دوره
تربیت کارشناس HSE
23
1395/11/08 1395/11/06 3,250,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS عنوان دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS)
24
1395/09/26 1395/09/24 3,850,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) عنوان دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
25
1395/09/05 1395/09/05 1,190,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS عنوان دوره
آشنایی با اقتصاد محیط زیست و روش های ارزشگذاری خدمات زیست محیطی (Environment Economy)
26
1395/08/21 1395/08/20 2,390,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001 عنوان دوره
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 : 2015)
27
1395/08/07 1395/08/06 2,190,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 عنوان دوره
تشريح الزامات، مستندسازی و مميزي داخلي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‏‌اي (OHSAS 18001 : 2007)
28
1395/07/16 1395/07/15 1,990,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS عنوان دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS)
29
1395/06/26 1395/06/25 2,200,000 گروه اساتید آموزشگاه سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001 عنوان دوره
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 : 2015)
30
امتیاز نقد و بررسی کاربران
10 از 0
Rate:0
0 تعداد بررسی ها
0
0 %
برخورد و دانش پرسنل
0
0 %
موقعیت فیزیکی کلاس های برگزاری
0
0 %
تحویل به موقع مدارک
0
0 %
اطلاع رسانی به موقع کلاس های آموزشی
0
0 %
مجهز بودن کلاس های برگزاری
0
0 %
تعهد، دانش و تسلط اساتید آموزشگاه
0
0 %
مناسب بودن زمان برگزاری کلاس ها
0
0 %
کافی بودن مدت زمان کلاس های برگزاری
0
0 %
مشاوره مناسب برای شرکت در دوره ها
0
0 %
قیمت نسبت به بازار
نظر کاربران سایت

 

         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     
         
         
 
         
         
  لیست اساتید آموزشگاه   
-
   
 
ثبت نام کاربر
قوانین و مقررات
صفحه اصلی
ثبت نام استاد
خدمات سایت
درباره ما
ثبت نام آموزشگاه
مزایای عضویت در سایت
ارتباط با ما
ثبت نام شرکت
پرسش و پاسخ های متداول
همکاری با ما
 
کليه حقوق اين سامانه متعلق به سایت آموز گستر می باشد
amoozgostar.com 2016 all rights reserved