| | | | | | | صفحه اصلی
|
         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     

تجزیه و تحلیل صورت های مالی با رویکرد مدیریت مالی

جلسه تاریخ روز ساعت شروع ساعت پایان
1 1399/09/04 سه شنبه 14:00 19:00
2 1399/09/11 سه شنبه 14:00 19:00
3 1399/09/18 سه شنبه 14:00 19:00
4 1399/09/25 سه شنبه 14:00 19:00
اطلاعات دوره
نحوه شرکت: حضوری : تاریخ شروع
ساعت 30 : مدت دوره
1399/10/09 :   تاریخ پایان
اطلاعات آموزشگاه
  آموزشگاه سازمان مدیریت صنعتی
mohamadif@imi.ir : پست الکترونیک
http://www.imi.ir : وب سایت
22043005 : تلفن
22043001 : فکس
مدرک نحوه برگزاری هزینه
در انتهای دوره مدرک ارائه می گردد تئوری 9,500,000ريال
آدرس برگزاری دوره
خيـابـ