| | | | | | | صفحه اصلی
|
         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     
جستجو
: نام استاد
: نام آموزشگاه
: نام دوره

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک فرآیند برنامه ریزی و کنترل برنامه های بلند مدت سازمان را شامل می شود. این فرآیند شامل طراحی و پیاده سازی آن دسته از اهدافی می باشد که بر اساس موقعیت رقابتی سازمان (در محیط خرد و کلان)، تحلیل منابع داخلی و محیط خارجی و محدودیت های ذاتی کسب و کار در عالیترین سطح سازمان شناسایی و اولویت بندی می شوند. جهت دهی به سازمان ، طراحی نقشه راه کلان و مشخص نمودن خط مشی ها و راهبردهای اصل کسب و کار بر عهده مدیران استراتژی می باشد. مهمترین مبدل ها و ابزارها این حوزه از علم و هنر مدیریت را ماتریس SWOT، کارت امتیازی متوازن (BSC) و استراتژی های ژنریک پورتر تشکیل می دهند. هر چند مدیریت راهبردی ریشه در حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح و دست نوشته های سان تزو (هنر جنگ) دارد، اما به عنوان یک شاخه از علم مدیریت از حدود 50 سال مطرح گردید.

بیشتر برنامه ریزیها براساس دیدگاه عقلایی، دارای شکل «آرمانها و اهداف ـ طرحها و اقدامات ـ منابع مورد نیاز» می‌باشند. در این مدلها، ابتدا آرمانها و اهداف سازمان تبیین شده، سپس طرحها و اقدامات لازم تعیین و در نهایت منابع مورد نیاز برای انجام برآورد می‌گردند. با توجه به اینکه در شرایط حاضر سازمانها در گیر تغییرات پر شتاب شرایط محیطی از قبیل تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و زیست محیطی هستند و اینها عواملی هستند که سازمانها را احاطه کرده اند لاجرم این تغییر شرایط بر آرمانها و اهداف برنامه ریزی تاثیر گذاشته و در نهایت باعث تغییر برنامه می‌گردند. با توجه به این که برنامه ریزی در شکل عقلایی فوق، ظرفیت و توانایی مقابله با چنین تغییراتی را نداشته و منجر به شکست می‌گردد، تفکری مبتنی بر لزوم تطابق با تغییرات محیطی، تغییر جهت حرکت سازمان و در پیش گرفتن جهت و رفتار جدید رشد یافت و این نگرش زمینه‌ساز ابداع برنامه ریزی استراتژیک شد.

اهداف
ایجاد درک مناسب از نحوه شناسایی و ارائه راهکار در خصوص چالش های خاص و کلیدی پیش روی سازمان
تقویت مهارت تجهیز و تحلیل موقعیت کسب و کار
فراگیری فرآیندهای سه گانه طراحی، تحلیل و اجرای استراتژی

مخاطبین
مدیران و کارشناسان ارشد سطوح مختلف سازمان‏‏ها و شرکت‏ها/ دست اندرکاران برنامه ریزی استراتژیک/ کلیه دانشجویان رشته های مهندسی صنایع ، مدیریت، MBA و سایر علاقمندان و فعالان این حوزه

 مدیریت استراتژیک
لیست دوره های پیش رو
 
تاریخ پایان تاریخ شروع هزینه دوره
(ریال)
نام استاد نام آموزشگاه عنوان عمومی دوره ردیف
1399/04/05 1399/04/03 11,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
دوره مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک
1
1399/04/04 0 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
تربیت کارشناس حرفه ای استراتژی
2
1399/04/10 1399/04/10 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
طراحی سازمان
3
1399/04/17 1399/04/17 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
پالت استراتژی
4
1399/04/18 1399/04/18 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
تفکر استراتژیک
5
1399/04/25 1399/04/23 11,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
اجرای استراتژی
6
1399/05/01 180,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
دوره عالی تحلیلگران و مشاوران حرفه ای استراتژی
7
1399/05/14 1399/05/14 0 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
استراتژی خوب، استراتژی بد
8
1399/05/16 1399/05/16 0 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
تفکر سیستمی
9
1399/05/21 1399/05/21 0 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
مدیریت استراتژیک در عمل (مدل موعود)
10
1399/05/28 1399/05/27 6,770,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
مدیریت و جاری سازی استراتژی ها بر اساس روش BSC
11
1399/05/28 1399/05/28 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
طراحی سازمان
12
1399/07/02 1399/05/29 8,000,000 گروه اساتید آموزشگاه سازمان مدیریت صنعتی

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
تفکر سیستمی (با رویکرد تفکر استراتژیک)
13
1399/06/04 1399/06/04 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
پالت استراتژی
14
1399/06/20 1399/06/18 11,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
دوره مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک
15
1399/06/26 1399/06/26 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
تفکر استراتژیک
16
1399/07/02 1399/06/31 11,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
اجرای استراتژی
17
1399/09/13 1399/09/12 7,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
کارگاه مدیریت استراتژیک
18
1399/09/17 1399/09/16 6,770,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
مدیریت و جاری سازی استراتژی ها بر اساس روش BSC
19
1399/10/26 1399/10/25 7,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
کارگاه مدیریت استراتژیک
20
1399/11/02 1399/11/01 6,770,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت استراتژیک

عنوان دوره
مدیریت و جاری سازی استراتژی ها بر اساس روش BSC
21
دوره های پیش نیاز
دوره های پس نیاز
مشاغلی که این دوره آموزشی در آن کاربرد دارد
مدیر سیستم ها و روش ها كارشناس برنامه ریزی استراتژیک
آموزشگاه هایی که این دوره را برگزار میکنند ( تعداد آموزشگاه 26)
آموزشگاه ویژه
آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)
   
موضوعات آموزشی تحت پوشش
برنامه ریزی و کنترل پروژه در عمل آمادگی آزمون های مدیریت پروژه
آمار و شبیه سازی ارزیابی پروژه
امکان سنجی ایزو
بهینه سازی و تصمیم گیری توسعه مهارت های تحقیق و پژوهش
توسعه مهارت های فردی و اجتماعی تکنیک های مدیریت کیفیت
دوره های مدیریتی گزارشات در پروژه
مدلها و استانداردهای مدیریت پروژه مدیریت استراتژیک
مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی
مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی کاربردی
مدیریت تولید مدیریت ریسک
مدیریت زنجیره تامین مدیریت سازمان
مدیریت سازمان مدیریت سلامت و ایمنی
مدیریت فروش مدیریت فروش
مدیریت مالی مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
مدیریت کسب و کار مدیریت کسب و کار
مفاهیم کلی مدیریت پروژه مفاهیم کلی مدیریت و کنترل کیفیت
مهندسی کامپیوتر نرم افزارهای مدیریت پروژه
نرم افزارهای مهندسی صنایع نگهداری و تعمیرات
کامپیوتر
46489 شماره ثبت
22090001 - 2729 تلفن
فکس
http://www.mft.info وب سایت
سعادت آباد، بالاتر از میدان كاج، خیابان دوم (شهید عبقری)، بلوار بهزاد شمالی، نبش باغستان یكم، شماره 12 آدرس
آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)
خوب
10 از 7.8
Rate:7
2 تعداد بررسی ها
آموزشگاه ویژه
آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش
   
موضوعات آموزشی تحت پوشش
برنامه ریزی و کنترل پروژه در عمل آمار و شبیه سازی
ارزیابی پروژه امکان سنجی
ایزو برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
بهینه سازی و تصمیم گیری توسعه مهارت های تحقیق و پژوهش
توسعه مهارت های فردی و اجتماعی تکنیک های مدیریت کیفیت
جوایز کیفیت دوره های مدیریتی
سیستم مناقصات سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه
قوانین حقوقی و مقررات گزارشات در پروژه
مدلها و استانداردهای مدیریت پروژه مدیریت استراتژیک
مدیریت انرژی مدیریت بازاریابی
مدیریت بازاریابی مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی کاربردی مدیریت تولید
مدیریت ریسک مدیریت زنجیره تامین
مدیریت ساخت مدیریت سازمان
مدیریت سازمان مدیریت سلامت و ایمنی
مدیریت فروش مدیریت فروش
مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت مالی مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت محدوده های مختلف پروژه مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی مدیریت موجودی
مدیریت کسب و کار مدیریت کسب و کار
مدیریت کیفیت مدیریت کیفیت در صنعت
مدیریت کیفیت محصولات مفاهیم کلی مدیریت پروژه
مفاهیم کلی مدیریت و کنترل کیفیت نرم افزارهای مدیریت پروژه
نرم افزارهای مهندسی صنایع نگهداری و تعمیرات
شماره ثبت
88529400 تلفن
88768063 فکس
http://www.qmacademy.ir وب سایت
سهروردی شمالی خیابان خرمشهر (آپادانا) خیابان شهید عربعلی (نوبخت) کوچه ششم، پلاک 15 آدرس
آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش
عالی
10 از 9
Rate:9
2 تعداد بررسی ها
آموزشگاه ویژه
آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل
   
موضوعات آموزشی تحت پوشش
برنامه ریزی و کنترل پروژه در عمل آمادگی آزمون های مدیریت پروژه
ارزیابی پروژه امکان سنجی
توسعه مهارت های فردی و اجتماعی دوره های مدیریتی
سیستم مناقصات سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه
قوانین حقوقی و مقررات گزارشات در پروژه
مدلها و استانداردهای مدیریت پروژه مدیریت استراتژیک
مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی
مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی کاربردی
مدیریت پروژه های چابک مدیریت تولید
مدیریت ریسک مدیریت سبد پروژه ها
مدیریت طرح مدیریت فروش
مدیریت فروش مدیریت مالی
مدیریت مالی و حسابداری مدیریت محدوده های مختلف پروژه
مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
مدیریت موجودی مدیریت کسب و کار
مدیریت کسب و کار مفاهیم کلی مدیریت پروژه
نرم افزارهای مدیریت پروژه نرم افزارهای مهندسی صنایع
شماره ثبت
88737387-88733880-88811061 تلفن
89787468 فکس
http://seasontd.ir/ وب سایت
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان (ضلع غربی مصلای امام)، نبش شانزدهم، پلاک 58، طبقه سوم، صندوق پستی: 547-15745، کدپستی: 1531774614 آدرس
آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل
خوب
10 از 7.2
Rate:7
2 تعداد بررسی ها
آموزشگاه ویژه
آموزشگاه توسعه
   
موضوعات آموزشی تحت پوشش
برنامه ریزی و کنترل پروژه در عمل آمار و شبیه سازی
ارزیابی پروژه امکان سنجی
ایزو برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
بهینه سازی و تصمیم گیری توسعه مهارت های تحقیق و پژوهش
توسعه مهارت های فردی و اجتماعی تکنیک های مدیریت کیفیت
جوایز کیفیت دوره های مدیریتی
سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه
قوانین حقوقی و مقررات گزارشات در پروژه
مدلها و استانداردهای مدیریت پروژه مدیریت استراتژیک
مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی
مدیریت پروژه های چابک مدیریت تولید
مدیریت ریسک مدیریت زنجیره تامین
مدیریت سازمان مدیریت سازمان
مدیریت سلامت و ایمنی مدیریت فروش
مدیریت فروش مدیریت مالی
مدیریت مالی و حسابداری مدیریت محدوده های مختلف پروژه
مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
مدیریت کسب و کار مدیریت کسب و کار
مدیریت کیفیت در صنعت مفاهیم کلی مدیریت پروژه
مفاهیم کلی مدیریت و کنترل کیفیت نرم افزارهای مدیریت پروژه
نرم افزارهای مهندسی صنایع
22/2036/9 شماره ثبت
02186741 - 88933622 تلفن
89776420 فکس
http://www.tihe.ac.ir وب سایت
تهران، میدان ولیعصر، جنب سینما قدس، انتهای کوچه مینو، پلاک 132، موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش آدرس
آموزشگاه توسعه
عالی
10 از 8.6
Rate:8
4 تعداد بررسی ها
آموزشگاه ویژه
آموزشگاه سازمان مدیریت صنعتی
   
موضوعات آموزشی تحت پوشش
برنامه ریزی و کنترل پروژه در عمل آمادگی آزمون های مدیریت پروژه
آمار و شبیه سازی ارزیابی پروژه
امکان سنجی ایزو
برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها بهینه سازی سیستم ها
بهینه سازی و تصمیم گیری توسعه مهارت های تحقیق و پژوهش
توسعه مهارت های فردی و اجتماعی تکنیک های مدیریت کیفیت
دوره های مدیریتی سیستم های سلامت
سیستم های مالی قوانین حقوقی و مقررات
گزارشات در پروژه لجستیک و زنجیره تامین
مالی مدلها و استانداردهای مدیریت پروژه
مدیریت استراتژیک مدیریت بازاریابی
مدیریت بازاریابی مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی کاربردی مدیریت پروژه
مدیریت ریسک مدیریت زنجیره تامین
مدیریت سازمان مدیریت سازمان
مدیریت سلامت و ایمنی مدیریت فروش
مدیریت فروش مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت مالی
مدیریت مالی مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت محدوده های مختلف پروژه مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی مدیریت موجودی
مدیریت نشر مدیریت نوآوری و فناوری
مدیریت کسب و کار مدیریت کسب و کار
مفاهیم کلی مدیریت پروژه مفاهیم کلی مدیریت و کنترل کیفیت
نرم افزارهای مدیریت پروژه نرم افزارهای مهندسی صنایع
شماره ثبت
22043005 تلفن
22043001 فکس
http://www.imi.ir وب سایت
خيـابـــان وليـعصـر، نـبش جـــام جـــم آدرس
آموزشگاه سازمان مدیریت صنعتی
عالی
10 از 8.4
Rate:8
2 تعداد بررسی ها
 
 
  دوره های آموزشی ویژه   
در حال حاضر دوره ویژه ای وجود ندارد
  اساتید ویژه   
دکتر شهریار شفیعی  دکتر شهریار شفیعی
1 تعداد نظرات
5 تعداد بررسی ها
Rate:9
 
 
ثبت نام کاربر
قوانین و مقررات
صفحه اصلی
ثبت نام استاد
خدمات سایت
درباره ما
ثبت نام آموزشگاه
مزایای عضویت در سایت
ارتباط با ما
ثبت نام شرکت
پرسش و پاسخ های متداول
همکاری با ما
 
کليه حقوق اين سامانه متعلق به سایت آموز گستر می باشد
amoozgostar.com 2016 all rights reserved