| | | | | | | صفحه اصلی
|
         ورود به حساب کاربری       
 
 
    پست الکترونیک
    رمز عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام        
ایجاد حساب کاربری        
     
       
         
     
جستجو
: نام استاد
: نام آموزشگاه
: نام دوره

 مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

 
 
تاریخ پایان تاریخ شروع هزینه دوره
(ریال)
نام استاد نام آموزشگاه عنوان عمومی دوره ردیف
1399/12/17 1399/12/16 7,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

مدیریت بازاریابی رسانه ای و الکترونیکی

عنوان دوره
کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی
1
1399/11/19 1399/11/18 6,700,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت بازاریابی رسانه ای و الکترونیکی

عنوان دوره
بازاریابی و فروش در فضای مجازی
2
1399/11/10 1399/11/09 7,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

مدیریت بازاریابی رسانه ای و الکترونیکی

عنوان دوره
کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی
3
1399/11/09 1399/11/09 9,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت تبلیغات

عنوان دوره
اصول تبلیغات تجاری
4
1399/11/07 1399/11/07 9,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

برندینگ

عنوان دوره
مدیریت برندینگ
5
1399/11/05 1399/11/05 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت بازاریابی رسانه ای و الکترونیکی

عنوان دوره
دیجیتال مارکتینگ
6
1399/11/01 39,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

برندینگ

عنوان دوره
مدیریت برندینگ و تبلیغات حرفه ای
7
1399/10/24 1399/10/23 7,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
کارگاه مدیریت بازاریابی در عمل
8
1399/10/20 1399/10/20 3,830,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

سنجش رضایت مشتری

عنوان دوره
مدیریت و اندازه گیری رضایت مشتری (CSM)
9
1399/10/16 1399/10/15 7,000,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
تکنیک های بازاریابی و فروش با رویکرد صادرات
10
1399/10/24 1399/10/03 7,800,000 بهمن متولی مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
تدوین طرح های بازاریابی و فروش (Marketing Plan)
11
1399/09/30 1399/09/30 3,830,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
تکنیک های متقاعدسازی مشتری در بازاریابی و فروش
12
1399/09/26 1399/09/26 1,300,000 گروه اساتید آموزشگاه آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدیریت بازاریابی رسانه ای و الکترونیکی

عنوان دوره
دیجیتال مارکتینگ
13
1399/09/23 1399/09/23 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
طراحی برنامه بازاریابی MP
14
1399/11/22 1399/09/19 9,990,000 گروه اساتید آموزشگاه ایده

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
تحلیل رفتار مصرف کننده
15
1399/09/20 1399/09/18 9,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
مدیریت بازاریابی
16
1399/09/16 1399/09/16 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

قیمت گذاری

عنوان دوره
اصول قیمت گذاری
17
1399/09/16 1399/09/15 7,900,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
کارگاه مدیریت بازاریابی در عمل
18
1399/09/13 1399/09/13 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

تحقیقات بازار

عنوان دوره
آنالیز محیط بازار و رقبا
19
1399/09/11 1399/09/11 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

تحقیقات بازار

عنوان دوره
اطلاعات و تحقیقات بازار
20
1399/09/10 1399/09/10 3,650,000 گروه اساتید آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
مدیریت بازاریابی و فروش در شرکتهای پخش
21
1399/10/01 1399/09/10 7,800,000 گروه اساتید آموزشگاه مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
استراتژی های بازاریابی و توسعه محصول
22
1399/09/09 1399/09/09 5,500,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت بازاریابی

عنوان دوره
توسعه و مدیریت محصول
23
1399/09/26 1399/09/05 6,500,000 گروه اساتید آموزشگاه سازمان مدیریت صنعتی

برندینگ

عنوان دوره
برندسازی شخصی
24
1399/09/08 1399/09/05 9,000,000 گروه اساتید آموزشگاه آریانا

مدیریت تبلیغات

عنوان دوره
اصول تبلیغات تجاری
25
آموزشگاه هایی فعال در این موضوع (تعداد آموزشگاه 46)
آموزشگاه ویژه
آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)
   
موضوعات آموزشی تحت پوشش
برنامه ریزی و کنترل پروژه در عمل آمادگی آزمون های مدیریت پروژه
آمار و شبیه سازی ارزیابی پروژه
امکان سنجی ایزو
برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها بهینه سازی و تصمیم گیری
توسعه مهارت های تحقیق و پژوهش توسعه مهارت های فردی و اجتماعی
تکنیک های مدیریت کیفیت دوره های مدیریتی
قوانین حقوقی و مقررات گزارشات در پروژه
مدلها و استانداردهای مدیریت پروژه مدیریت استراتژیک
مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی
مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی کاربردی
مدیریت تولید مدیریت ریسک
مدیریت زنجیره تامین مدیریت سازمان
مدیریت سازمان مدیریت سلامت و ایمنی
مدیریت فروش مدیریت فروش
مدیریت مالی مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت محدوده های مختلف پروژه مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی مدیریت کسب و کار
مدیریت کسب و کار مفاهیم کلی مدیریت پروژه
مفاهیم کلی مدیریت و کنترل کیفیت مهندسی کامپیوتر
نرم افزارهای مدیریت پروژه نرم افزارهای مهندسی صنایع
نگهداری و تعمیرات کامپیوتر
46489 شماره ثبت
22090001 - 2729 تلفن
فکس
http://www.mft.info وب سایت
سعادت آباد، بالاتر از میدان كاج، خیابان دوم (شهید عبقری)، بلوار بهزاد شمالی، نبش باغستان یكم، شماره 12 آدرس
آموزشگاه مجتمع فنی تهران (مرکزی)
خوب
10 از 7/8
Rate:7
2 تعداد بررسی ها
آموزشگاه ویژه
آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش
   
موضوعات آموزشی تحت پوشش
برنامه ریزی و کنترل پروژه در عمل آمار و شبیه سازی
ارزیابی پروژه امکان سنجی
ایزو برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
بهینه سازی و تصمیم گیری توسعه مهارت های تحقیق و پژوهش
توسعه مهارت های فردی و اجتماعی تکنیک های مدیریت کیفیت
جوایز کیفیت دوره های مدیریتی
سیستم مناقصات سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه
قوانین حقوقی و مقررات گزارشات در پروژه
مدلها و استانداردهای مدیریت پروژه مدیریت استراتژیک
مدیریت انرژی مدیریت بازاریابی
مدیریت بازاریابی مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی کاربردی مدیریت تولید
مدیریت ریسک مدیریت زنجیره تامین
مدیریت ساخت مدیریت سازمان
مدیریت سازمان مدیریت سلامت و ایمنی
مدیریت فروش مدیریت فروش
مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت مالی مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت محدوده های مختلف پروژه مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی مدیریت موجودی
مدیریت کسب و کار مدیریت کسب و کار
مدیریت کیفیت مدیریت کیفیت در صنعت
مدیریت کیفیت محصولات مفاهیم کلی مدیریت پروژه
مفاهیم کلی مدیریت و کنترل کیفیت نرم افزارهای مدیریت پروژه
نرم افزارهای مهندسی صنایع نگهداری و تعمیرات
شماره ثبت
88529400 تلفن
88768063 فکس
http://www.qmacademy.ir وب سایت
سهروردی شمالی خیابان خرمشهر (آپادانا) خیابان شهید عربعلی (نوبخت) کوچه ششم، پلاک 15 آدرس
آموزشگاه مرزبان کیفیت دانش
عالی
10 از 9
Rate:9
2 تعداد بررسی ها
آموزشگاه ویژه
آموزشگاه ویژه
آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل
   
موضوعات آموزشی تحت پوشش
برنامه ریزی و کنترل پروژه در عمل آمادگی آزمون های مدیریت پروژه
ارزیابی پروژه امکان سنجی
توسعه مهارت های فردی و اجتماعی دوره های مدیریتی
سیستم مناقصات سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه
قوانین حقوقی و مقررات گزارشات در پروژه
مدلها و استانداردهای مدیریت پروژه مدیریت استراتژیک
مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی
مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی کاربردی
مدیریت پروژه های چابک مدیریت تولید
مدیریت ریسک مدیریت سبد پروژه ها
مدیریت طرح مدیریت فروش
مدیریت فروش مدیریت مالی
مدیریت مالی و حسابداری مدیریت محدوده های مختلف پروژه
مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
مدیریت موجودی مدیریت کسب و کار
مدیریت کسب و کار مفاهیم کلی مدیریت پروژه
نرم افزارهای مدیریت پروژه نرم افزارهای مهندسی صنایع
شماره ثبت
88737387-88733880-88811061 تلفن
89787468 فکس
http://seasontd.ir/ وب سایت
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان (ضلع غربی مصلای امام)، نبش شانزدهم، پلاک 58، طبقه سوم، صندوق پستی: 547-15745، کدپستی: 1531774614 آدرس
آموزشگاه مرکز توسعه و آموزش فصل
خوب
10 از 7/2
Rate:7
2 تعداد بررسی ها
آموزشگاه ویژه
آموزشگاه توسعه
   
موضوعات آموزشی تحت پوشش
برنامه ریزی و کنترل پروژه در عمل آمار و شبیه سازی
ارزیابی پروژه امکان سنجی
ایزو برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
بهینه سازی و تصمیم گیری توسعه مهارت های تحقیق و پژوهش
توسعه مهارت های فردی و اجتماعی تکنیک های مدیریت کیفیت
جوایز کیفیت دوره های مدیریتی
سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه
قوانین حقوقی و مقررات گزارشات در پروژه
مدلها و استانداردهای مدیریت پروژه مدیریت استراتژیک
مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی
مدیریت پروژه های چابک مدیریت تولید
مدیریت ریسک مدیریت زنجیره تامین
مدیریت سازمان مدیریت سازمان
مدیریت سلامت و ایمنی مدیریت فروش
مدیریت فروش مدیریت مالی
مدیریت مالی و حسابداری مدیریت محدوده های مختلف پروژه
مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
مدیریت کسب و کار مدیریت کسب و کار
مدیریت کیفیت در صنعت مفاهیم کلی مدیریت پروژه
مفاهیم کلی مدیریت و کنترل کیفیت نرم افزارهای مدیریت پروژه
نرم افزارهای مهندسی صنایع
22/2036/9 شماره ثبت
02186741 - 88933622 تلفن
89776420 فکس
http://www.tihe.ac.ir وب سایت
تهران، میدان ولیعصر، جنب سینما قدس، انتهای کوچه مینو، پلاک 132، موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش آدرس
آموزشگاه توسعه
عالی
10 از 8/6
Rate:8
4 تعداد بررسی ها
لیست اساتید

دکتر شهریار شفیعی

دکتری رن فرانسه آخرین مدرک تحصیلی
shafiee_sh@yahoo.com پست الکترونیک
برندتک
آموزشگاه ها
مدیریت استراتژیک مدیریت بازاریابی
مدیریت بازاریابی مدیریت کسب و کار
مدیریت کسب و کار
موضوعات آموزشی تحت پوشش
 دکتر شهریار شفیعی
عالی
10 از 9
Rate:9
5 تعداد بررسی ها

دکتر بهمن متولی

دکتری لندن آخرین مدرک تحصیلی
teacher5@example.com پست الکترونیک
مرکز آموزش بازرگانی
آموزشگاه ها
توسعه مهارت های فردی و اجتماعی قوانین حقوقی و مقررات
مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی
مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی کاربردی
مدیریت کسب و کار مدیریت کسب و کار
موضوعات آموزشی تحت پوشش
 دکتر بهمن متولی
خوب
10 از 7/8
Rate:7
2 تعداد بررسی ها

دکتر حمیدرضا اسماعیل خو

دکتری ژان مولن فرانسه آخرین مدرک تحصیلی
esmaeilkhoo@ut.ac.ir پست الکترونیک
کسب و کار ماهان مرکز آموزش بازرگانی
فرهنگی آموزشی به اندیش
آموزشگاه ها
مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی
موضوعات آموزشی تحت پوشش
 دکتر حمیدرضا اسماعیل خو
عالی
10 از 9/6
Rate:9
4 تعداد بررسی ها

دکتر بهنود الله وردی

دکتری Lulea سوئد آخرین مدرک تحصیلی
teacher19@example.com پست الکترونیک
بهار
آموزشگاه ها
مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی
موضوعات آموزشی تحت پوشش
 دکتر بهنود الله وردی
10 از 0
Rate:0
0 تعداد بررسی ها

دکتر محمود محمدیان

دکتری علامه طباطبائی آخرین مدرک تحصیلی
mohammadiann@gmail.com پست الکترونیک
ایده بازارسازان
آموزشگاه ها
مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی
موضوعات آموزشی تحت پوشش
 دکتر محمود محمدیان
خوب
10 از 7/8
Rate:7
3 تعداد بررسی ها

دکتر همایون نسیمی

دکتری نيس فرانسه آخرین مدرک تحصیلی
teacher39@example.com پست الکترونیک
مدرسه بازرگانی تهران فرهنگی آموزشی به اندیش
آموزشگاه ها
توسعه مهارت های فردی و اجتماعی مدیریت بازاریابی
مدیریت بازاریابی
موضوعات آموزشی تحت پوشش
 دکتر  همایون نسیمی
عالی
10 از 9/2
Rate:9
5 تعداد بررسی ها

علی خویه

فوق لیسانس آخرین مدرک تحصیلی
khooyehali@gmail.com پست الکترونیک
توسعه ره آوران آفاق صنعت
عالی آزاد نیک اندیش
آموزشگاه ها
توسعه مهارت های فردی و اجتماعی مدیریت بازاریابی
مدیریت بازاریابی
موضوعات آموزشی تحت پوشش
علی  خویه
خوب
10 از 7/8
Rate:7
3 تعداد بررسی ها

علی عیاری

فوق لیسانس سازمان مدیریت صنعتی آخرین مدرک تحصیلی
Ali-ayari@yahoo.com پست الکترونیک
آریانا
آموزشگاه ها
مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی
مدیریت زنجیره تامین مدیریت فروش
مدیریت فروش مدیریت مالی
مدیریت مالی و حسابداری
موضوعات آموزشی تحت پوشش
علی عیاری
10 از 0
Rate:0
0 تعداد بررسی ها

بیژن سلطانی

فوق لیسانس آزاد تهران مرکز آخرین مدرک تحصیلی
teacher65@example.com پست الکترونیک
دنیای اقتصاد
آموزشگاه ها
مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی
مدیریت مالی و حسابداری
موضوعات آموزشی تحت پوشش
بیژن سلطانی
خوب
10 از 7/8
Rate:7
5 تعداد بررسی ها

نوید ملایی

فوق لیسانس آخرین مدرک تحصیلی
teacher85@example.com پست الکترونیک
نیکان مرکز آموزش بازرگانی
آموزشگاه ها
توسعه مهارت های فردی و اجتماعی دوره های مدیریتی
مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی
مدیریت زنجیره تامین مدیریت فروش
مدیریت فروش
موضوعات آموزشی تحت پوشش
نوید ملایی
10 از 0
Rate:0
0 تعداد بررسی ها

دکتر محمد بلوریان تهرانی

دکتری ایندیای آمریکا آخرین مدرک تحصیلی
mbtehrani@hotmail.com پست الکترونیک
دنیای اقتصاد
آموزشگاه ها
مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی
مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی کاربردی
مدیریت فروش مدیریت فروش
مدیریت مالی مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت کسب و کار مدیریت کسب و کار
موضوعات آموزشی تحت پوشش
 دکتر محمد بلوریان تهرانی
عالی
10 از 8/8
Rate:8
2 تعداد بررسی ها

افشین خانی

فوق لیسانس تهران آخرین مدرک تحصیلی
teacher139@example.com پست الکترونیک
دنیای اقتصاد مرکز آموزش بازرگانی
آموزشگاه ها
مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی
مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی کاربردی
مدیریت مالی و حسابداری
موضوعات آموزشی تحت پوشش
افشین خانی
عالی
10 از 8
Rate:8
2 تعداد بررسی ها
 
 
  دوره های آموزشی ویژه   
در حال حاضر دوره ویژه ای وجود ندارد
  اساتید ویژه   
دکتر یحیی علوی  دکتر یحیی علوی
1 تعداد نظرات
10 تعداد بررسی ها
Rate:9
دکتر شهریار شفیعی  دکتر شهریار شفیعی
1 تعداد نظرات
5 تعداد بررسی ها
Rate:9
 
 
ثبت نام کاربر
قوانین و مقررات
صفحه اصلی
ثبت نام استاد
خدمات سایت
درباره ما
ثبت نام آموزشگاه
مزایای عضویت در سایت
ارتباط با ما
ثبت نام شرکت
پرسش و پاسخ های متداول
همکاری با ما
 
کليه حقوق اين سامانه متعلق به سایت آموز گستر می باشد
amoozgostar.com 2016 all rights reserved